Wychowanie w Żłobku - program

Dzieci przebywające w naszej placówce mają możliwość uczestnictwa w szeregu zajęć stymulujących ich rozwój. Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowoczesne metody pedagogiczne, m.in. elementy pedagogiki Montessori, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne czy Metody Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz. Zajęcia dydaktyczne usprawniają wszystkie sfery rozwojowe. Proponujemy następujące aktywności:

1. Zabawy ruchowe:

• Orientacyjno – porządkowe

• Z elementami równowagi

• Bieżne i skoczne

• Na czworakach

• Z elementami rzutu, celowania i chwytu oraz toczenia

• Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe

 2. Zabawy dydaktyczne:

• Z elementami pedagogiki zabawy Klanza

• Uczące rozróżniania cech przedmiotów i zjawisk

• Z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych ( układanki obrazkowe, zgadywanki, puzzle i gry edukacyjne)

• Zabawy paluszkowe

• Oswajanie ze sztuką słowa

• Układanki logiczne

 3. Zabawy kształtujące mowę

• Ćwiczenia słuchowe i oddechowe

• Ćwiczenia logopedyczne 

 4. Zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne

• nawlekanie i przeplatanie

• budowle i piramidy z klocków

• zabawy z książką sensoryczną

 5. zabawy plastyczne

• malowanie farbami, kredkami i innymi przyborami

• wydzieranki, wyklejanki

• zabawy z szablonami, stempelkami i naklejkami

• zabawy z plasteliną, ciastoliną i masą solną

• prace twórcze z wykorzystaniem różnych technik

 6. zabawy muzyczne i relaksacyjne

• słuchanie piosenek i bajek

• śpiewanie piosenek

• rymowanki

• poznawanie instrumentów muzycznych

 7. zabawy tematyczne i naśladowcze w kącikach