Żłobek Cogito Strumień

Zapraszamy dzieci w wieku do lat 3! 

Ostatnie wolne miejsca w grupie Skrzacików !!!

                                                                                               " Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

                                                                                                                                            Janusz Korczak

Serdecznie witamy!

Nasz Żłobek jest miejscem, w którym opiekę znajdą dzieci w wieku do lat 3. Pragniemy stworzyć ciepły i rodzinny nastrój, tak by dzieciaczki czuły się u nas jak w domu, a czas spędzony z nami był dla nich czasem radości, zabawy i zdobywaniem nowych doświadczeń.

Współpracujemy z logopedą i fizjoterapeutą, którzy regularnie odwiedzają naszą placówkę. Ćwiczenia logopedyczne i gimnastykę wprowadziliśmy na stałe do naszego rozkładu dnia, po to, by wpierać prawidłowy rozwój zarówno mowy jak i motoryczności. 

Stworzyliśmy dwie grupy wiekowe dzieci:

Grupa I – Skrzaciki -  do 1,5 roku,

Grupa II – Misie -  od 1,5 roku do 3 lat.

            Organizacja pracy z dziećmi dostosowana jest do ich wieku i etapu rozwojowego. Ramowy rozkład dnia jest podobny dla obu grup, ze zróżnicowaniem zabaw i pracy dydaktycznej ze względu na wiek dzieci. Zgodnie z naszymi priorytetami, kierujemy się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Stąd podział na dwie grupy, tak aby każde dziecko czuło się u nas wyjątkowo i rozwijało się we własnym tempie, wspomagane dydaktycznie i motorycznie przez wykwalifikowany personel.

            W naszym Żłobku wdrażamy elementy pedagogiki Marii Montessori, której istota sprowadza się do stwierdzenia: „każde dziecko jest inne, zatem powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie – czyli przez swoje możliwości, kompetencje i umiejętności – indywidualnych planów rozwojowych tak, aby ich właściwa realizacja umożliwiała mu naukę samodzielną i efektywniejszą”.

 

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.” 
Maria Montessori