Poradnia

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Cogito znajdą Państwo pomoc terapeutyczną m.in. z obszarów pedagogiki, psychologii, rehabilitacji i in.

Przygotowaliśmy szereg zajęć wspierających edukację, które dedykowane są dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Pracujemy z dziećmi:

• z trudnościami w nauce szkolnej

• z trudnościami logopedycznymi

• z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

• z zaburzeniami lewopółkulowymi i integracji sensorycznej 

• z problemami w zakresie małej i dużej motoryki

• szczególnie utalentowanymi.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów wykształconych wielokierunkowo, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. 

Zajęcia odbywają się indywidualnie i grupowo. Wspieramy także rodziców, dając na bieżąco wskazówki metodyczne do pracy z dzieckiem w domu. Nowoczesne metody stosowane w terapii są przyjazne i ciekawe, co zachęca i motywuje dzieci do dalszej pracy. 

Uczestnictwo w zajęciach zawsze jest poprzedzone rozmową z rodzicem i opracowaniem indywidualnego planu działania.