Oferta

Opłaty za opiekę i wyżywienie w Żłobku Cogito można wpłacać w Sekretariacie lub na konto:

Centrum Rozwoju i Edukacji „Cogito” Sp. z o.o.

Ul. Wczasowa 29 43-241 Łąka

nr konta 25 1050 1344 1000 0092 1691 7436

W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, miesiąc, czesne, żywienie/wpisowe. Na opłaty składają się:

  • Wpisowe: jednorazowa opłata wstępna 
  • Czesne: opłata stała miesięczna – za sprawowanie opieki nad dzieckiem
  • Opłata za wyżywienie: opłata miesięczna wg dziennej stawki żywieniowej – pokrywająca wyżywienie dziecka przebywającego w placówce.

Uwaga!!! Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i nie podlega zwrotowi.

W przypadku nieobecności dziecka:

  • Dzienna opłata żywieniowa podlega zwrotowi od drugiego dnia ciągłej nieobecności dziecka w placówce, jeżeli Centrum Cogito zostało powiadomione o nieobecności dziecka co najmniej dzień wcześniej.
  • Czesne podlega zwrotowi w wysokości 10% w przypadku ciągłej, co najmniej 14- dniowej nieobecności dziecka w placówce.

Rodzeństwo w Żłobku Cogito – 10% zniżki dla kolejnego Dziecka z rodzeństwa.

  

Nazwa usługi

Opis

Cena po rabatach

Wpisowe

Jednorazowe, bezzwrotne

  200 zł

 

Czesne Mini

Abonament miesięczny 160h/m-c,

do 8h dziennie

  360 zł

 

Czesne Standard

Abonament miesięczny 200h/m-c,

do 10h dziennie  

  420 zł

 

Podane ceny mogą ulec zmianie.

 

 

Wyżywienie

Nazwa usługi

Opis

Cena

Dzienna stawka żywieniowa

Opłata za wyżywienie

10 zł*

 

 

 

 *opłata może ulec zmianie w zależności od cennika firmy cateringowej. Średnio w miesiącu opłata za wyżywienie wynosi 200 zł przyjmując 20 dni roboczych w miesiącu.

 

Opieka godzinowa

Nazwa usługi

Opis

Cena

Czas dla Mamy I

1 h opieki

15 zł

Czas dla Mamy II

2 h opieki

25 zł

Każda następna godzina 12,50 zł.

W cenę wliczona jest przekąska i napoje w zależności od potrzeb dziecka.