Logopeda

Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa - przekazywanie i odbiór informacji oraz wynik tego procesu - porozumienie.
 
Czas udać się z dzieckiem do logopedy, gdy: 
 
1. Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby 
     lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta.
     Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala), dziecko nawykowo mówi przez nos.
2. Dziecko 3 - letnie porozumiewa się za pomocą gestów i sylab. 
3. Pod koniec 3 r.ż. nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (a, o, e, i, u, y).
4. Po ukończeniu 4 r.ż dziecko wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź, zamienia głoski dźwięczne 
    na bezdźwięczne, np. d na t , w na f, g na k, b na p.
5. Rozwój mowy dziecka:
• rocznego jest na poziomie dziecka półrocznego (dziecko jedynie gaworzy),
• 2-letniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (wymania kilka słów),
• 3-letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5 rocznego (tworzy jedynie równoważniki zdań, a słownictwo jest na poziomie dziecka 1,5 rocznego)
• 4-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2-letniego (formułuje zdania proste, słownictwo czynne jest na poziomie dziecka 2-letniego, tj. około 300 słów),
• 5-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5-letniego (nadal zdania proste, słownictwo na poziomie dziecka w wieku 2,5 lat),
• 6-letniego jest na poziomie dziecka 3-letniego (pojawiają; się zdania złożone, dziecko wymawia 1000-1500 słów),
• 7-letniego jest na poziomie mowy dziecka 3,5-letniego.
 
Program indywidualnej terapii logopedycznej:
 
1. Diagnoza logopedyczna.
2. Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek (ćwiczenia oddechowe, języka, warg, emisyjno - głosowe).
3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy ( wywołanie głoski w izolacji, utrwalenie głoski korygowanej, automatyzacja poprawnej wymowy).
4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną (ortofoniczne, stymulujące rozwój słuchu fonemowego, rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).