Żłobek Cogito Łąka

„ Pomóż mi zrobić to samemu”

 Maria Montessori

Serdecznie witamy!

Nasz Żłobek jest kameralnym miejscem, w którym opiekę znajdą dzieci już od szóstego miesiąca życia. Pragniemy stworzyć ciepły i rodzinny nastrój, tak by dzieciaczki czuły się u nas jak w domu, a czas spędzony z nami był dla nich czasem radości, zabawy i zdobywaniem nowych doświadczeń.

Współpracujemy z logopedą i psychologiem, którzy regularnie odwiedzają naszą placówkę. Zatrudniamy na stałe fizjoterapeutę, który czuwa nad prawidłowym rozwojem dzieci. 

Zatrudniamy wykwalifikowany personel. Każdą grupą opiekują się dwie opiekunki: wychowawca grupy i pomoc wychowawcy lub druga opiekunka. Jedna grupa liczy maksymalnie 12 osób, dzięki czemu państwa pociechy mają nieograniczone możliwości swobodnego rozwoju.

Stworzyliśmy dwie grupy wiekowe dzieci:

Grupa I – Smerfiki, od 6 miesięcy do 1,5 roku,

Grupa II – Elfiki, od 1,5 roku do 3 lat.

            Organizacja pracy z dziećmi dostosowana jest do ich wieku i etapu rozwojowego. Ramowy rozkład dnia jest podobny dla obu grup, ze zróżnicowaniem zabaw i pracy dydaktycznej ze względu na wiek dzieci. Zgodnie z naszymi priorytetami, kierujemy się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Stąd podział na dwie małe grupy, tak aby każde dziecko czuło się u nas wyjątkowo i rozwijało się we własnym tempie, wspomagane dydaktycznie i motorycznie przez wykwalifikowany personel.

            W naszym Żłobku wdrażamy elementy pedagogiki Marii Montessori, której istota sprowadza się do stwierdzenia: „każde dziecko jest inne, zatem powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie – czyli przez swoje możliwości, kompetencje i umiejętności – indywidualnych planów rozwojowych tak, aby ich właściwa realizacja umożliwiała mu naukę samodzielną i efektywniejszą”.

 

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.” 
Maria Montessori