Cele i priorytety

Cele wychowawcze

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Priorytetem w naszej pracy jest umożliwienie dzieciom rozwoju w atmosferze szacunku i miłości oraz ich rozwój psychoruchowy, emocjonalny, społeczny i intelektualny.

Chcemy, aby dzieci stawiały pierwsze kroki w nauce samodzielności i współpracy, aby doświadczały radości z przebywania z innymi, a także by mogły się cieszyć beztroskim dzieciństwem. Dzieciństwo jest jak korzenie drzewa, dbamy więc o to, by te korzenie były dobre i zdrowe, a w przyszłości Dziecko zaowocuje pięknie i mądrze.

Celem działania Żłobka jest zapewnienie naszym wychowankom:

  • opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz właściwej opieki pielęgnacyjnej,
  • opieki edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • dostępu do zajęć opiekuńczo - wychowawczych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka,
  • szczególnej opieki nad dziećmi z trudnościami stosownie do zgłaszanych przez rodziców potrzeb.

 Cele organizacyjno-techniczne

Pragniemy, aby wszystkie dzieci uczęszczające do naszej placówki czuły się w niej bezpiecznie i swobodnie dlatego:

  • oddajemy do dyspozycji dzieci przestronną salę zabaw z miejscem do wypoczynku i relaksu wraz z tarasem, ogrodem i placem zabaw,
  • zadbaliśmy o to, aby zabawki i sprzęty spełniały wymagane normy pod względem ergonomii i bezpieczeństwa,
  • wyposażenie łazienek dostosowane jest do wieku dzieci i spełnia rygorystyczne normy Sanepidu,
  •  teren, na którym znajduje się Żłobek i plac zabaw jest w ogrodzony i monitorowany,
  • umożliwiamy Rodzicom indywidualny monitoring wewnętrzny,
  • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę.